เยอรมันโรงเรียนรายการ das-lineal- เยอรมัน - ไม้บรรทัด

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ