เยอรมัน - โรงเรียนรายการ Der-farbstift- เยอรมัน - ดินสอสี

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ