เยอรมัน - โรงเรียนรายการ Der-malkastent- เยอรมันสีน้ำกล่อง

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ