เยอรมัน - โรงเรียน - รายการ - เดอร์ - มาร์กเกอร์ - เยอรมัน - ปากกาเน้นข้อความ

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ