เยอรมัน - โรงเรียน - รายการ - เดอร์ - สปิตเซอร์ - เยอรมัน - คาเลมทราส

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ