เยอรมันโรงเรียนรายการ der-stuhl- เยอรมันแถว

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ