เยอรมันโรงเรียนรายการเดอร์ tisch เยอรมันโต๊ะ

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ