เยอรมัน - โรงเรียนรายการ - เดอร์ - วิงเคิลเมสเซอร์ - เยอรมัน - ไม้โปรแทรกเตอร์

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ