เยอรมันโรงเรียนรายการ Der-Zirkel เยอรมันเข็มทิศ

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ