เยอรมัน - รายการโรงเรียน - ตาย - ทาเฟล - เยอรมัน - เขียนกระดาน

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ