เยอรมัน - โรงเรียน - แผนก - เดอร์ - ชูลฮอฟ - โรงเรียน - สวน

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ