เยอรมัน - โรงเรียน - ห้อง - ชีววิทยา - ห้องปฏิบัติการ - เยอรมัน - ชีววิทยา - ห้องปฏิบัติการ

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ