เยอรมัน - ส่วนของโรงเรียน - ฟิสิกส์แรงงาน - ฟิสิกส์ - ห้องปฏิบัติการ - เยอรมัน

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ