เยอรมัน - ประเทศ - ภาษา - ธง - ประเทศ - เยอรมัน - อังกฤษ-britannien

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ