เยอรมัน - อุลเคเลอร์ - ภาษา - ธง - ชาติ - เยอรมัน - ตุรกี - ตาย - เติร์ก

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ