เยอรมันคำคุณศัพท์ที่ใช้กันมากที่สุด, คำคุณศัพท์เยอรมัน, คำคุณศัพท์