คำเตือนทางกฎหมาย

หากคุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ (almancax.com หรือโดเมนย่อยและไดเรกทอรีหลักของ almancax.com) หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ การใช้ข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือนี้ หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้

การเข้าสู่เว็บไซต์นี้หรือใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถืออาจส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ โปรแกรม ฯลฯ almancax.com และเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การผิดสัญญา การละเมิด หรือเหตุผลอื่น ๆ

เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง คัดลอก ทำซ้ำ แปลเป็นภาษาอื่น เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ส่งทางไปรษณีย์ ส่ง นำเสนอหรือแจกจ่าย รวมถึงโค้ดและซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าและอ้างอิงแหล่งที่มา เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถใช้บนเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำที่ตรงกันข้ามต้องรับผิดทางกฎหมายและทางอาญา สิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้สงวนไว้โดย almancax.com และเจ้าหน้าที่

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (almancax.com หรือโดเมนย่อยและโฟลเดอร์-ไดเร็กทอรีหลักของ almancax.com) เป็นของเจ้าของ germancax และส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ไม่สามารถคัดลอก อ้างอิง แม้แต่บางส่วนในสื่อใดๆ โดยไม่มี ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ของ germancax ไม่สามารถจัดเก็บหรือแจกจ่ายได้

ข้อมูล ตาราง รายงาน การออกแบบ โปรแกรม และลิงก์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ผู้ใช้อาจใช้ข้อมูลและเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าต่างๆ ภายในไซต์ ห้ามคัดลอก ย้าย หรืออ้างอิงเอกสาร เพจ ข้อความ รูปภาพ โลโก้ กราฟิก องค์ประกอบการออกแบบ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ภายในไซต์ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าต่างๆ ภายในไซต์ การอนุญาตจาก almancax. ไม่สามารถเผยแพร่หรือใช้บนอินเทอร์เน็ตหรือในทางใดทางหนึ่ง (แม้ว่าจะถูกนำมาจากบันทึกหน่วยความจำชั่วคราวที่เครื่องมือค้นหาใช้สำหรับดัชนีก็ตาม)

แม้ว่า almancax.com และเจ้าหน้าที่จะพยายามรักษาข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยบนเว็บไซต์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ ดังนั้นผู้เยี่ยมชมควรประเมินสถานการณ์นี้โดยพิจารณาจากข้อมูลนี้ ดังนั้น almancax.com และเจ้าหน้าที่จึงไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานและเนื้อหาของเว็บไซต์ almancax.com และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ในความถูกต้อง ความทันเวลา ความครบถ้วน ความเพียงพอ และระยะเวลาของข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตลอดจนข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้เข้าชมอันเป็นผลจาก ของการเข้าถึง การใช้ และการเรียกดูเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์เสียงจากเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือไวรัสใดๆ almancax.com และเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือระงับการดำเนินงานของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้

ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือการพิมพ์ almancax และเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลและข้อความทั้งหมดบนเว็บไซต์ตลอดจนผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่อธิบายไว้ในนั้น ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นของบุคคลที่สามที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับผู้เยี่ยมชม โดยการเลือกที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เหล่านี้ ผู้เข้าชมยอมรับว่าเขาหรือเธอออกจาก almancax.com และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ด้วยความสมัครใจและไม่มีการบังคับใดๆ
almancax.com และเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเชื่อมต่อจาก almancax.com และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเว็บไซต์ และที่ไม่ได้เป็นของ almancax.com และเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ almancax.com และเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ ความจริงที่ว่า almancax.com และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท มีลิงก์บนเว็บไซต์ของพวกเขาไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ almancax.com และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไม่ได้หมายความว่า almancax.com และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท อนุมัติหรือยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาและการใช้งาน เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้

แม้ว่า almancax.com และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและติดตามหน้าเว็บและเนื้อหาที่ผู้เยี่ยมชม / ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นเป็นระยะ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลในหน้าเว็บเหล่านี้ ห้ามมิให้ส่งข้อความดูหมิ่น ลามกอนาจาร ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายไปยังเว็บไซต์ของเรา ในกรณีของการกระทำดังกล่าว almancax.com และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามบทบัญญัติที่มุ่งเป้าไปที่การระบุบุคคลที่กระทำการที่ผิดกฎหมายเมื่อส่งเนื้อหาไปยังไซต์ทันที

almancax.com และเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นผ่านการอัพเดตเป็นระยะ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะผูกมัดผู้เยี่ยมชม/ผู้ใช้เข้ากับไซต์ แต่พวกเขาก็ควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดต

ลิงค์

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาและการดำเนินงานของเว็บไซต์นั้น เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ และไม่รับประกันว่าหลักปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ของเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์เหล่านี้ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หากคุณใช้ลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากไซต์นี้

อัปเดต

almancax ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการ ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับทันทีที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือว่าได้รับการยอมรับโดยใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้รับการอัปเดตให้ถูกต้องด้วยเหตุผลหลายประการ Almancax ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการแก้ไข ข้อผิดพลาด หรือการละเว้น หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนเว็บไซต์ได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ

ศาลที่ได้รับอนุญาต

แขกที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราประกาศและรับรองว่าพวกเขายอมรับคำขอและคำอธิบายทั้งหมดของ almancax เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ ผลงานที่สงวนลิขสิทธิ์ไม่สามารถทำซ้ำ อ้างอิง ตีพิมพ์ หรือใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของงาน ในกรณีที่มีข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในประกาศทางกฎหมาย และ/หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ข้อความประกาศทางกฎหมายของตุรกีถือเป็นพื้นฐาน และศาล Bursa ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายของสาธารณรัฐตุรกี

กลุ่ม Google ของเรา: https://groups.google.com/g/almancaxกลุ่ม Facebook ของเรา: https://www.facebook.com/groups/almancax/หน้า Facebook ของเรา: https://www.facebook.com/almancax/โปรไฟล์ Twitter ของเรา (X): https://twitter.com/almancaxโปรไฟล์ธุรกิจ Google ของเรา: https://g.co/kgs/oCbNrZN

ช่อง Youtube ของเรา: https://youtube.com/almancax/

ความคิดเห็นถูกปิด