สแกนหมวดหมู่

บทเรียนภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

สวัสดี ในบทเรียนนี้ เราจะมาดูคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษและวลีคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษและประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับคำคุณศัพท์...

ครอบครัวของเราเป็นภาษาอังกฤษ สมาชิกในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ แนะนำครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ

สวัสดี ในบทเรียนนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ ครอบครัวของเรา การแนะนำครอบครัวของเรา ครอบครัวของเรา และญาติเป็นภาษาอังกฤษ ประโยคแนะนำครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ อังกฤษ...

วันภาษาอังกฤษ

ในบทนี้ เราจะดูคำอธิบายวันต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อวันภาษาอังกฤษและภาษาตุรกี เรามีแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับวันภาษาอังกฤษด้วย...

ทักทายและอำลาเป็นภาษาอังกฤษ

สวัสดี ในบทนี้เราจะมาดูประโยคทักทายภาษาอังกฤษ และประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ การถามว่าคุณเป็นยังไงบ้าง เป็นภาษาอังกฤษ...

ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ในบทนี้เรียกว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวอักษรภาษาอังกฤษ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวอักษรของตัวอักษรภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวเลขภาษาอังกฤษ

ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ เราจะมาดูเรื่องของตัวเลขในภาษาอังกฤษกัน อันดับแรก ตัวเลขภาษาอังกฤษไม่เกิน 10 นั่นคือตัวเลขภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงไม่เกิน 100...

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับอาชีพและอาชีพในภาษาอังกฤษ

ในบทนี้ เราจะดูหัวข้ออาชีพที่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เราจะเขียนชื่ออาชีพเป็นภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาตุรกี แบบฝึกหัดเกี่ยวกับวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษ...

สีภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับสีภาษาอังกฤษ

ในบทนี้ เราจะอธิบายหัวข้อเรื่องสีเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อของเราที่เรียกว่าสีภาษาอังกฤษ เราจะเห็นทั้งชื่อสีภาษาอังกฤษและสีภาษาอังกฤษ...

เดือนภาษาอังกฤษ

ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ เราจะดูหัวข้อเดือนเป็นภาษาอังกฤษ เราจะเขียนแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเดือนเป็นภาษาอังกฤษและประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับเดือนเป็นภาษาอังกฤษ

กีฬาภาษาอังกฤษ กีฬาภาษาอังกฤษ

สวัสดีเพื่อนๆ ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ เราจะดูประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับกีฬาเป็นภาษาอังกฤษ สาขากีฬาเป็นภาษาอังกฤษ และสาขากีฬา กีฬาอังกฤษด้วย...

คำสรรพนามส่วนบุคคลภาษาอังกฤษ

ในบทนี้ เราจะศึกษาคำสรรพนามส่วนตัวในภาษาอังกฤษ หรืออีกนัยหนึ่งคือ คำสรรพนามส่วนตัวในภาษาอังกฤษ Personal Pronouns ภาษาอังกฤษมักใช้ในโรงเรียนมัธยมปลาย...

ประเทศและชาติในภาษาอังกฤษ

ในบทนี้ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศและภาษาในภาษาอังกฤษ และเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติในภาษาอังกฤษ ชื่อประเทศภาษาอังกฤษและประเทศภาษาอังกฤษ...

คำสรรพนามที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ

ในการบรรยายเรื่องคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษนี้ เราจะพูดถึงคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ซึ่งก็คือ คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ

ผักภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ ในการบรรยายภาษาอังกฤษเรื่องผักนี้ เราจะมาดูชื่อผักเป็นภาษาอังกฤษ เราจะเรียนการสะกดและการออกเสียงผักในภาษาอังกฤษ...