ข้อมูลธนาคารข้อมูลเยอรมัน

ในส่วนนี้เรียกว่าฐานความรู้ภาษาเยอรมันซึ่งแตกต่างจากส่วนอื่น ๆ คือไม่มีการเรียงลำดับในการนำเสนอหัวข้อ ในส่วนนี้มีการพยายามให้ข้อมูลทุกประเภทที่ผู้เรียนภาษาเยอรมันต้องการหัวข้อต่างๆเช่นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเยอรมันรูปแบบการพูดกาลและประโยคมีอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ส่วนนี้มีชื่อว่า "ฐานความรู้" เนื่องจากมีข้อมูลทุกประเภท มีการสนับสนุนในฟอรัมเกี่ยวกับหัวข้อที่กล่าวถึงที่นี่

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันภาษาคืออะไร?

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันเกณฑ์การเรียนรู้ภาษาทั่วไปสำหรับสภายุโรป (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันHOURS IN GERMANY (ตาย uhrzeit)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันชื่อสัตว์ของเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันรูปแบบภาษาเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันในสถิติของเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันEDMS ในเยอรมัน (PRAPOSITIONEN)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันPARTIZIPIEN - ในประเทศเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันคำถามจากเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันรายการสนามกีฬาที่สะท้อนความเป็นชาวเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันPRAPOSITIONEN เอ็มไอที ZWEI KASUS (DATİV UND AKKUSATIV)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันPRAPOSITIONEN MIT DATIV ในเยอรมนี

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันPRAPOSITIONEN MIT AKKUSATIV ในเยอรมันนี

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันKONJUNKTIONEN ในเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันBILDUNG VON NOMEN - ชื่อในเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันไฟไหม้ INDIREKTE ALMANCA

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันยาสามัญและยาในประเทศเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันVERBEN MIT PRAPOSITIONEN (หมู่บ้านที่ใช้ในบรรณาธิการ)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันDER RELATIVSATZ - ETWAS PRAZISIEREN

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันฟาร์มที่ได้รับคืนและช่วงเวลาในเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันองคประกอบและขอกําหนดเวลาในเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันEDMS, INTERPRETERS และ TERMINALS ในเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันการปฏิบัติในเยอรมัน (DIE INTERJEKTION)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันADJECTIVES - DEKLİNATİONในเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันTRENNBARE VERBEN ในเยอรมัน (หมู่บ้านปลอดหนี้)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันSUBSTANTIV - GENITIVE IN GERMAN

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันสภาพภูมิอากาศในเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมันสิ่งทอในเยอรมัน (SATZTYPEN)

deutsch lernenประวัติของ GERMAN HACİVATKARAGÖZ

deutsch lernenเหตุฉุกเฉินในเยอรมัน

deutsch lernenชีวิตของเยอรมันATATÜRK

deutsch lernenบ้าน NATRATTIN ของชาวเยอรมันและปัญหา KELOGAN

deutsch lernenสภาเยอรมันและเรื่อง ARMEN

deutsch lernenข้อตกลงเยอรมัน

deutsch lernenCONJUNCTIV เยอรมัน (การแสดงออกทางอ้อม)

deutsch lernenการปรับใช้ที่ใช้บ่อยที่สุดในเยอรมัน

deutsch lernenความรู้สึกด้านข้างในเยอรมัน

บทเรียนภาษาเยอรมันเทอมเยอรมัน

บทเรียนภาษาเยอรมันMODALVERBLER IN GERMAN

บทเรียนภาษาเยอรมันเครื่องหมายจุดในเยอรมัน

บทเรียนภาษาเยอรมันMODALVERBLER IN GERMAN

บทเรียนภาษาเยอรมันพ่อหนุ่มชาวเยอรมันATATÜRKÜN

บทเรียนภาษาเยอรมันREADME ในวันที่ของเยอรมัน

บทเรียนภาษาเยอรมันเทอมเยอรมัน

บทเรียนภาษาเยอรมันการปรับการให้คะแนนในเยอรมัน

บทเรียนภาษาเยอรมันสัญญาณนาฬิกา NOZZLE ในเยอรมันนี (Satzzeichen)

บทเรียนภาษาเยอรมันนักพูดต่อไปในเยอรมัน

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาเยอรมันจากภาษาเยอรมัน (ฉบับ 1)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาเยอรมันจากภาษาเยอรมัน (ฉบับ 2)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาเยอรมันจากภาษาเยอรมัน (ฉบับ 3)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาเยอรมันจากภาษาเยอรมัน (B)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาเยอรมัน TURKISH (C)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (D)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (E)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาตุรกีจากภาษาเยอรมัน (E 2)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (F)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (G)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาเยอรมันจากภาษาเยอรมัน (H)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาเยอรมันชาวเยอรมัน (i)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาเยอรมันจากภาษาเยอรมัน (J)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (K)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาตุรกีจากภาษาเยอรมัน (L)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (M)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (N)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำพูดของชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (O - O)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (P)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาตุรกีจากภาษาเยอรมัน (Q - R)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (s)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
คำภาษาเยอรมันจากภาษาเยอรมัน (S - 2)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (T)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
เยอรมันคำภาษาตุรกี (U - U)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (V)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (W)

info เนื้อหาฐานความรู้ภาษาเยอรมัน
นักเขียนชาวเยอรมันชาวเยอรมัน (Y - Z)คุณอาจชอบสิ่งเหล่านี้
ความคิดเห็น