เยอรมัน - โรงเรียนรายการ -das-wörterbuch-เยอรมันพจนานุกรม

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ