เยอรมัน - ครู - ห้อง -das-lehrerzimmer-german-school-rooms

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ