เยอรมัน - ประเทศ - ภาษา - ธง - ประเทศ - เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์ -Niederlande

บริการแปลภาษาอังกฤษของเราเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : แปลภาษาอังกฤษ